header

Nummer 16 | maart 2020

header

Geachte ,

Hierbij ontvangt u onze digitale nieuwsbrief waarin u actuele informatie vindt over publicaties en dienstverlening van ons bureau. Klik op een kopje of 'lees verder' om het volledige artikel op onze website te lezen.


Jubileumsymposium Moed in kader van 25-jarig bestaan van ons bureau


Op 1 oktober jongstleden vond het jubileumsymposium MOED plaats in de Statenzaal van Het Noordbrabants Museum. Wij vierden ons 25-jarig bestaan als DamhuisElshoutVerschure organisatieadviseurs. Het symposium heeft interessante bijdragen opgeleverd van sprekers en bestuurders die geïnterviewd zijn. Deze informatie kunt u vinden op onze website in de vorm van mooie teksten en videomateriaal. In vervolg op dit symposium hebben wij onze 13e bureaupublicatie uitgebracht over ditzelfde thema, een aantrekkelijk en lezenswaardig boekje als u over dit thema wilt reflecteren.

Lees verder


Bestuurskracht, tweede en vernieuwde druk

Eind 2013 verscheen het boekje 'Bestuurskracht, over de inrichting van het bestuur van een ziekenhuis'. Een compact boekje waarin we, Hanneke Beijer, Hein Abeln en Hanke Lange, beschreven welke vuistregels te hanteren bij het samenstellen en vormgeven van het bestuur van een ziekenhuis. We merkten dat het boekje grotendeels ook voor andere zorgorganisaties bruikbaar was. Toezichthouders, bestuurders en toekomstige bestuurders in de zorg bleken geïnteresseerd in dit thema. Vandaar dat het al snel uitverkocht was. Vorig jaar herschreven we het, nu verbreed naar de inrichting van het zorgbestuur in alle sectoren.Lees verderMedisch leiderschap in de lift


Sinds enige tijd komt er meer aandacht voor medisch leiderschap. De reden daarvoor is niet zo vreemd. De essentie is erin gelegen dat de ziekenhuiszorg in fors tempo aan het veranderen is en in de komende jaren zal blijven veranderen. Veranderingen die zowel de dagelijkse zorg en rol van de specialist raken als de ontwikkeling van zijn praktijk en van het ziekenhuis.

Lees verder


Uit de praktijk: Ontwikkeling beleidsvisie 2016 - 2020 ZGT


De opdracht behelsde de ontwikkeling van een nieuwe beleidsvisie voor een topklinisch ziekenhuis (ZGT). De insteek was een gezamenlijk proces met de raad van bestuur, de medische staf en het management van het ziekenhuis. Uitgangspunt voor deze beleidsvisie was een slagvaardige en wendbare ziekenhuisorganisatie, waarbij ZGT een meer onderscheidend profiel ontwikkelt.

Lees verder


Invitational over verzelfstandiging medisch ondersteunend bedrijf


Al jarenlang wordt voorspeld dat de toekomst is aan grotere, verzelfstandigde en geïntegreerde medisch ondersteunende bedrijven (laboratoria, beeldvorming, apotheken) die zowel ziekenhuizen als de eerste lijn bedienen. Echter, deze lijken in ons land nog maar moeizaam van de grond te komen, enkele positieve uitzonderingen daargelaten. Onlangs hebben we een select gezelschap van deskundigen uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.

Lees verder


360 graden evaluatie raad van bestuur

Bestuurders maken meer en meer systematisch gebruik van de feedback van een aantal betrokkenen rondom hen, om hun functioneren te evalueren. Onze aanpak is gebaseerd op het principe dat de bestuurders opdrachtgever en eigenaar zijn van de 360 graden manier van evalueren, en dat er weliswaar een aantal generieke evaluatiecriteria is maar dat deze per organisatie specifiek worden gemaakt. Het belangrijkste principe is dat de werkwijze bijdraagt aan het goede, wederzijdse, gesprek tussen betrokkenen.Lees verderVeranderende maatschap: soepel in- en uittreden


“Het jubileumjaar met als thema moed is ook een afscheidsjaar: onze oprichters Gerrit Damhuis, Kees Verschure en Peer Elshout verlaten het bureau per 1 januari 2016. Zij hadden de moed om het bureau in 1990 op te richten en kunnen zich nu met een gerust hart daaruit terugtrekken. Ook al blijven ze actief in het vak; het bureau dragen ze definitief over aan de overige maten en blijven er in vriendschap mee verbonden.”

Lees verder
Bezoek voor meer informatie onze website:
www.damhuiselshoutverschure.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van damhuiselshoutverschure.
Uw opmerkingen en reacties zijn van harte welkom via onderstaande contactgegevens.

Contact
Oliemolensingel 1
5211 TN 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 612 45 45
bureau@devoa.nl
Afmelden
Om u af te melden voor deze nieuwsbrief. Klik hier